Sekretesspolicy

1. VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

SVENSK VATTENSÄNGSERVICE AB
har åtagit sig att alltid skydda våra användares data enligt lagliga krav och god praxis. Vi kommer att vara det som kallas "Controller" av de personuppgifter du ger oss.

När du köper något från vår butik, som en del av inköpsprocessen samlar vi in ​​de personuppgifter du ger till oss, till exempel ditt namn, adress och e-postadress.

När du bläddrar i vår butik registreras automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol) för att ge oss information som hjälper oss med statistik om din webbläsare och ditt operativsystem.

E-postmarknadsföring (vid godkännande) Med ditt tillstånd kan vi skicka dig e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

2. SAMTYCKE

När du ger oss personliga uppgifter för att skapa ett konto, beställa, ordna leverans eller returnera ett köp, kommer vi antingen att fråga dig direkt för ditt uttryckta samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej. Om du efter din inloggning har blivit ombed att lämmna information, kan du återkalla ditt samtycke för att vi ska kontakta dig, för fortsatt insamling, användning eller offentliggörande av din information, när som helst, på din kontosida med hjälp av vårt formulär för kontaktformulär eller genom kontakta oss på [info@waterbed.se].

3. AVSLÖJANDE

Vi kan avslöja din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du bryter mot våra användarvillkor.

4. BETALNINGAR

Vi använder en tredjeparts betalningsprocessor (er) för att behandla betalningar som gjorts till oss. I samband med behandlingen av sådana betalningar behåller vi inte någon personligt identifierbar information eller någon finansiell information som kreditkortsnummer.

5. TREDJE PARTS TJÄNSTER

Generellt kommer de tredje parts leverantörer som används av oss endast att samla in, använda och avslöja din information i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, till exempel olika betalnings set och andra betalnings och transaktions processer, har emellertid sina egna sekretesspolicyer avseende den information vi måste tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom i synnerhet ihåg att vissa leverantörer kan vara placerade i eller ha faciliteter som ligger i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar en tredje parts tjänsteleverantörs tjänster, kan din information bli föremål för lagstiftningen i den jurisdiktion (er) där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar är belägna.

Om du till exempel befinner dig inom EU och din transaktion behandlas av en betalningsgateway utanför EU, kan din personliga information som används för att slutföra transaktionen vara föremål för offentliggörande enligt annan lagstiftning, inklusive patriotlagen.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller ansökan, regleras du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår användarvillkor för webbplatsen.

När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis för andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras sekretessutlåtanden.

6. SÄKERHET

För att skydda din personliga information tar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att det inte är otillbörligt förlorat, missbrukat, åtkomligt, avslöjat, ändrat eller förstört.

Alla personuppgifter vi behandlar behandlas av vår personal i [Sverige] men för IT-värd och underhåll är informationen lokaliserad på servrar inom [Eu] på en säker server bakom en brandvägg. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter om inte lagen tillåter dem att göra det.

Vi har ett dataskyddssystem för att övervaka effektiv och säker behandling av dina personuppgifter.

7. COOKIES
Här är en lista över cookies som vi använder.
Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill ta bort cookies eller inte.
Du kan ställa in att webbläsaren inte ska godkänna cookies,
men detta kan begränsa dina möjligheter att använda tjänsterna.


xid - (unikt tecken.)
recent_login - (lagrar ditt användarnamn för att automatiskt fylla i inloggningsformuläret nästa gång du besöker butiken. Persistent i 3 dagar som standard (kan ändras av butikens admin).
viewedResources - (innehåller en lista över cachade CSS-filer, det här används för att göra butikens sidor lastning snabbare. Persistent i 1 timme.)
rv - (innehåller en lista över produkter som du nyligen sett i butiken. Förfallit inte.)

8. SAMTYCKE

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att du är minst 18 år eller äldre i ditt hemland eller att du är förmyndare i ditt hemland eller där du bor och du har gett ditt samtycke till att tillåta något av dina mindre åriga personer att använda den här webbplatsen.

9. ÄNDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så var snäll och granska det ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de skickas på hemsidan. Om vi ​​gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om vi använder och / eller avslöjar Det.

Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag, kan din information överföras till de nya ägarna, så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

10. FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller ta bort personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller bara ha mer information kontakta vår dataskyddspersonal på [info@waterbed.se].